Ime firme:           BANE PET

E-mail:                 info@bane-povodnici.com

Telefon:               +381 64 112 43 20

Broj računa:         205-101342-60 

Banka:                 NLB Komercijalna banka

PIB:                     102587374

 

Napomena:         BANE PET NIJE OBVEZNIK PDV-a